Новости

Расписание родительских собраний

28.08.2018 01:00:00Отделение

ФИО

день

время

класс

 

Духовой

Бобнев Е. Н.

04.сен

15:00

326

 

 

Горбунова С. Ю

03.сен

16:00

116

 

 

Денисова Д. Ф.

03.сен

17:00

340

 

 

Дымский М. Л.

01.сен

17:00

114

 

 

Захаренко А. В.

04.сен

16:00

узнать на вахте

 

 

Кан В. А.

03.сен

17:00

326

 

 

Луферов О. В.

03.сен

18:00

340

 

 

Мюллер Г. М.

03.сен

15:00

112

 

 

Николаева О. П.

03.сен

16:30

112

 

 

Носов А. В.

03.сен

17:00

117

 

 

Родин С. И.

30.авг

18:00

115

 

 

Фураев Б. В.

03.сен

18:00

343

 

 

Шевченко В. В.

01.сен

16:00

114

 

 

Штрайхман М. Г.

01.сен

14:00

115

 

 

Эстрин Б. И.

03.сен

18:00

216

 

Театральное

 

03.сен

18:30

театральный зал

 

Муз. Театр

 

01.сен

14:00-16:00

малый зал

 

Раннее развитие

 

03.сен

18:30

324

преподаватель Парфиненко А. Г.

 

 

 

 

 

Подготовительное с инструментом

 

01.сен

16:00

321

преподаватель Васильева Е. В.

 

01.сен

16:00

324

преподаватель Парфиненко А. Г.

Хореография

 

03.сен

17:00

малый зал

 

Фольклорное пение

Аркадова М. Б.

03.сен

19:00

240

 

Петров И. А.  

Петрова О. И.

03.сен

18:00

240

 

 

 

Федонюк В. В.

03.сен

18:30

243

 

 

Гончарова А. В.

03.сен

17:00

211

 

 

Антонова М. Д.

03.сен

17:00

240

 

 

Сивова В. М.

01.сен

15:00

211

 

Хоровое пение

1 класс

01.сен

13:00-15:00

327

 

 

младший хор

01.сен

15:00-16:30

327

 

 

средний хор

01.сен

16:30-18:00

327

 

 

старший хор

01.сен

16:00-18:00

малый зал

 

 

подготовительная группа

01.сен

15:00

325

преподаватель Васильченко Н. В.

 

преподаватели фортепиано

по кабинетам с 15:00

Народные инструменты

общее собрание

03.сен

17:30

328

 

 

Власова Т. Н.

03.сен

18:30

332

 

 

Кузнецов А. М.

03.сен

18:00

335

 

 

Малахасьян А. А.

03.сен

18:00

332

 

 

Миняков И. Д.

03.сен

18:00

330

 

 

Миронова И. Б.

03.сен

18:00

333

 

 

Нижник А. А.

03.сен

18:30

328

 

 

Полякова С. В.

03.сен

18:30

333

 

 

Руднева А. Ю.

03.сен

18:00

331

 

 

Ситникова И. С.

03.сен

18:30

330

 

 

Филиппова О. К.

03.сен

18:00

334

 

Струнные народные инструменты

все классы

03.сен

18:00

малый зал

 

Струнные инструменты

Абакумова О. А.

01.сен

12:00

342

 

Григорьева Е. И.

03.сен

17:00

209

 

 

Дымская О. П.

01.сен

17:00

119

 

 

Иванова М. А.

03.сен

17:00

223

 

 

Кобельский О. В.

03.сен

17:00

127

 

 

Муравьева С. Н.

03.сен

17:00

210

 

 

Николаева Т. А.

01.сен

13:00

223

 

 

Овчинникова В. С.

01.сен

12:00

126

 

 

Талан Р. С.

01.сен

12:00

126

 

 

Федотова И. П.

03.сен

17:00

246

 

 

Фролова Е. М.

01.сен

12:00

337

 

 

 

 

 

 

 

Фортепиано

Борисова Е. Б.

03.сен

17:00

234

 

 

Жикулина Е. В.

03.сен

17:00

227

 

 

Игнатова Л. П.

03.сен

18:00

230

 

 

Ключко О. В.

03.сен

17:00

226

 

 

Коптяева Е. Е.

03.сен

17:00

235

 

 

Костромитина Л. В.

03.сен

17:00

231

 

 

Кузнецова В. В.

03.сен

17:00

232

 

 

Новожилова Е. А.

03.сен

17:00

318

 

 

Новожилова Н. Я.

03.сен

17:00

233

 

 

Полухина М. А.

03.сен

17:00

236

 

 

Пономарева И. В.

03.сен

17:00

227

 

 

Пчелин С. А.

03.сен

18:00

234

 

 

Самофалова Н. В.

01.сен

16:00

226

 

 

Хайрутдинова Г. Р.

01.сен

19:00

236

 

Эстрадно-джазовые инструменты

Звонарев М. П.

01.сен

17:00

113

 

Бурулев Е. Д.

03.сен

18:00

342

 

 

Делазари М. А.

01.сен

17:00

342

 

 

Назарычев Д. П.

01.сен

12:00

118

 

 

Поправко Н. В.

04.сен

18:00

113

 

 

Тентлер Р. Ю.

03.сен

18:00

118